Vei og gatebelysning

Det er Bymiljøetaten som har ansvaret for drift og vedlikehold av vei- og gatebelysningen i Oslo.

Om du derfor ser lamper som ikke lenger lyser, er knuste e.l. bør du varsle dette til Bymiljøetaten. Dit bør du også henvende deg dersom det er områder du mener er for dårlig belyst.

Bruk gjerne dette skjemaet om du vil melde inn mørke lamper.