Buss, trikk, T-bane

Mye kan sies om Oslo Sporveier/Ruter hva gjelder punktlighet, rutetilbud m.v. Om du er kritisk til dette bør du plassere ansvaret der det hører hjemme; hos det ansvarlige politiske flertall i Oslo bystyre. Det har få storbyer i Europa som bevilger relativt sett så lite penger til sine kollektivtransportselskap som Oslo.

For informasjon om transporttilbudet, se

Ruter

Men på tross av sviktende bevilgninger har Oslo Sporveier en offensiv holdning til sine kunder, med sin reisegaranti:

Vi garanterer

1. At vi kjører når vi har sagt at vi skal kjøre

Alle avganger på tidstabellen, i Rutebok for Oslo og annen ruteinformasjon fra Sporveien skal kjøres, hvis ikke annet er kunngjort av Sporveien i form av annonser, plakater og liknende.

2. At vi ikke kjører for tidlig

Ingen vogn skal forlate holdeplassen før den tiden som står oppgitt i rutetabellen.

3. At du alltid får vite hvilken holdeplass som er den neste

Du skal få beskjed over høyttaleranlegget i vognen. På vogner som har elektronisk informasjonsskilting skal du også få beskjed der.

4. At du får vite hvor vi kjører

Vognene skal alltid være skiltet med bestemmelsessted. Eventuelt linjenummer skal være riktig.

5. At du skal få informasjon før du går om bord

Stoppestedene skal være tydelig skiltet med navn på stoppestedet, linjenummer, samt bestemmelsessted, og korrekt tidstabell skal være på plass.

6. At du skal få informasjon om bord

Alle vogner skal være utstyrt med informasjon om rutetider, takster og takstbestemmelser. T-banevogner og trikker skal i tillegg ha nettskjema om bord.

7. At du skal få svar når du spør

Trafikkbetjeningen skal kunne gi deg nødvendig informasjon om hvor du bør gå av for å komme dit du skal, og om korresponderende T-bane-, buss- og trikkelinjer. Vennligst ikke forstyrr føreren mens vognen er i bevegelse.

8. At du skal få beskjed når ikke alt er som det skal være

Ved driftsstans skal det straks og deretter med jevne mellomrom - gis beskjed over høyttaleranlegget om bord, og på de stasjonene som har slikt anlegg.

9. At det skal være rent og trivelig på reisen

Alle vogner skal være godt rengjort. Du skal ikke risikere å skade deg eller tøyet ditt.

10. At du skal få svar når du skriver til oss

Innen to uker sender vi svaret i posten.

11. At vi skal høre på hva du sier

All informasjon du og andre gir oss, samt det vi får vite gjennom markedsundersøkelser, skal bidra til å gi deg et bedre kollektivtilbud.

12. At vi betaler dersom du kommer for sent

Dersom svikt i vårt tilbud fører til at du kommer mer enn 20 minutter for sent fram, dekker vi drosjeregningen din med inntil 400 kroner. Men du må dokumentere tid, sted og linje.


For å få refundert utlegg til drosje må du skrive ut skjema for drosjerefusjon og sende det til oss. Husk å legge ved drosjekvittering (NB: må være datakvittering) med dato, klokkeslett og strekningen drosjen kjørte.

Les mer her.