Linker


Anbefalte internettressurser


Oslo kommune - en presentasjon

For en presentasjon av Oslo kommunes oppbygging og funksjon kan du lese mer her:

Gå til dette nettstedet


Dette har du rett til i helse-Norge

Det er ikke lett å orientere seg om hvilke rettigheter en har på helsehjelp.
Firmaet Lommelegen har laget en grei innføring.

Gå til dette nettstedet


Pasientrettigheter

Sosial- og helsedepartementet har gitt ut en grei brosjyre om den nye pasientrettighetsloven og de rettigheter du har som pasient eller pårørende.

Les brosjyra her (i pdf-format)