Juridisk hjelp


Her kan du få juridisk hjelp


Helse- og sosialombudet i Oslo

Hvis du mener det er gjort urett mot deg kan du bringe inn saken for Helse- og sosialombudet. Ombudet skal se til at det ikke blir gjor urett mot den enkelte borger, og at ansatte ikke forsømmer er seg i tjenesten overfor innbyggerne. Ombudet utfører sine oppgaver selvstendig og uavhengig av kommunen.

Adresse: Lille Grensen 7, tlf. 23 13 90 20

Mail: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Nettsiden deres er her


Juss-buss

Juss-Buss er en uavhengig, idealistisk rettshjelpsorganisasjon drevet av juss-studenter i Oslo. Juss-Buss kombinerer hovedoppgaver innenfor praktisk rettshjelp og rettspolitikk. Juss-Buss yter gratis rettshjelp. De er delt inn i fire spesialiserte grupper: sosial- og arbeidsrett, fengsels- og familierett, innvandringsrett og husleie- og gjeldsrett, men tar også saker utenfor særområdene.

Nettsidene deres er her

Adresse: Arbinsg 7, 0253 Oslo tlf. 47 22 84 29 00 (kl. 10 - 15)


Fri rettshjelp

Fri rettshjelp betyr at staten helt eller delvis kan dekke dine utgifter til advokathjelp. Fri rettshjelp omfatter både fri rådgivning og fri sakførsel. I Oslo kan du f.eks. henvende deg til den kommunale etaten Fri rettshjelp.

Besøksadresse: Storgt. 19, 2. etasje, Oslo Telefon: 23 48 79 00

Mail: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Nettsidene deres er her


Juridisk rådgivning for kvinner

JURK er et uavhengig rettshjelps- og likestillingstiltak som arbeider for å bekjempe kvinneundertrykking og for å bedre kvinners rettsstilling. JURK drives av kvinnelige jusstudenter ved Universitetet i Oslo, og vi yter gratis rettshjelp innen de fleste rettsområder.

Adresse: Arbinsg 7, 0253 Oslo tlf. 22 84 29 50

Mail: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Nettsidene deres er her.


Gatejuristen

Gatejuristen yter gratis juridisk bistand på gateplan i Oslo. I tillegg arbeider de rettspolitisk for rettslige og politiske reformer, bidrar til forskning angående målgruppens behov, samt skolering av jurister på helse- og sosialrettens område.

Deres nettsider er her

Adresse: Rådhusgt. 9, 0151 Oslo tlf. 23 10 38 90

Mail: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.


Den uavhengige sosialrådgivningen

DUS er en uavhengig informasjons- og rådgivningstjeneste som drives av sosionomsstudenter. På våren drives det av studenter fra Diakonhjemmet og på høsten av studenter fra Høgskolen i Oslo.

Deres nettsider er her

Adresse: Borggt. 2, 0650 Oslo tlf. 22 67 78 90